Conferència amb Santiago Vidal i Marsal

SANTIAGO VIDAL 20-3La conferència que us volem presentar aquesta vegada serà a càrrec de l’Il·lustre Jutge santsadurninenc Sr. Santiago Vidal i Marsal, LLicenciat en Dret per la UAB, Professor de Dret Precessal, Penal i de Criminología, Jutge-Magistrat del Consejo General del Poder Judicial - Tribunal Superior de Justícia CAT, és membre també del col·lectiu Jutges per la Democràcia. Ens oferirà una molt interessant xerrada sota el títol " El futur Estat català: una república independent o federal?"

L’exposició que el Jutge Santiago Vidal ens oferirà girarà sobre els següents apartats: Quina serà la legalitat del procés sobiranista i la consulta convocada pel 9 de novembre? Quins són els requisits jurídics que la normativa i la jurisprudència internacional ens exigirà per tal de validar la Declaració Unilateral d'Independència (DUI), si el govern espanyol no accepta els resultats de la consulta? Com serà el nou Poder Judicial en l'Estat republicà?

Aquest últim apartat queda explicitat i en dona les claus per a “ser més justos” en el seu llibre “In-Justicia”, on amb el coneixement que només proporciona la dura experiència diària, el jutge Santiago Vidal repassa els dèficits -gairebé innombrables- i les virtuts -algunes, poques- de l’actual sistema judicial. Ens remet a les causes dels problemes crònics del món judicial, a la incompetè ncia dels diferents governs, al mal funcionament policial, judicial i penitenciari..., però apunta solucions també: més i millors jutges i fiscals, més recursos, noves lleis per agilitar els judicis, despolitització de la justícia, etc.


La conferència tindrà lloc dijous 20 de març, a les 20h, a la Sala de Conferències de l'Escorxador.