SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA

noname

 

El 17 d'octubre l’Assemblea Nacional Catalana ha iniciat oficialment la Campanya per aconseguir demostrar documentalment davant de tothom, polítics inclosos, quina és la voluntat majoritària del poble català. Fins ara ho hem fet a través de les manifestacions del 10 de juliol de 2011, la manifestació de l’Onze de setembre de 2012 i la Cadena humana de la Via Catalana l’11 de setembre d’enguany. Ara toca fer-ho de manera documental utilitzant un dret que tots tenim:

 

El Dret de Petició 

que és un dret individual de tot ciutadà. Està garantit per la Constitució Espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è) i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir aquest dret davant el Parlament (art.60). 


Mitjançant un document (butlleta) firmat pel ciutadà, aquest pot demanar als seus electes, sigui a l’Ajuntament, a la Diputació, al Parlament o a les Corts Espanyoles, el que desitja que es faci, i no té cap limitació respecte al que vulgui demanar, per exemple es pot demanar una consulta o un referèndum o el que es vulgui. Fins ara aquest era un dret poc utilitzat respecte al potencial real que té, però des de l’ANC hem decidit que n’explotaríem totes les seves potencialitats. 

Per tant, en el document que demanarem que signi cada ciutadà que vulgui la independència de Catalunya i que farem arribar al Parlament de Catalunya, hi fem constar el següent:

  1. Demano al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràtica i políticament vinculant, en la que es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent.
  2. En els supòsit que l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democràtica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, vull que aquesta PETICIÓ sigui una manifestació lliure de la meva voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del Poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014.
    Diposito aquest document a l’Assemblea Nacional Catalana per què el faci arribar al Parlament de Catalunya, i/o als organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del Poble de Catalunya.

 Tenim 4 motius per fer-ho

  1. Perquè és una alternativa a la consulta/referèndum...per si no fem la consulta o si es fa l’Estat espanyol no en fa
  2. Perquè demostrem que donem suport als polítics que s’estan movent per aconseguir que es faci la consulta/referèndum i que treballen per tal que la resposta sigui sí.
  3. Perquè cal seguir pressionant als polítics que encara dubten, per tal que se’n adonin que el que vol la majoria dels ciutadans catalans és la Via cap a la Independència i no vies alternatives que no porten enlloc, o que ens fan tornar
  4. Perquè tots som conscients que ens cal seguir mobilitzats fins aconseguir els nostres objectius. Per llarg que sigui el camí cap a Ítaca, ens hem de mantenir tossudament alçats, actius i ferms ens els nostres propò
    Per poder arribar a tots els catalans/es disposats a aconseguir la independència de Catalunya ens calen

Apoderats i col·laboradors
per tal de garantir la seriositat del procés. Si creieu que ens podeu ajudar bé actuant com a apoderats bé com a ajudants dels mateixos, preguem emplenis un dels dos formularis següents amb les dades que es demanen en cada un d'ells.

 >>>>sol·licito ser apoderat<<<<

 

>>>>sol·licito ser ajudant<<<< 


Junta Peticional Territorial de Vilafranca del Penedès.